www.zbgf.net > 帮忙找一些小学三年级三位数除以一位数的测题100道...

帮忙找一些小学三年级三位数除以一位数的测题100道...

777÷7= 909÷9= 530÷5= 672÷6= 684÷4= 536÷4= 810÷6= 918÷6= 804÷2= 952÷8= 852÷4= 854÷7= 864÷6= 344÷1= 915÷3= 780÷6= 610÷5= 260÷1= 752÷2= 399÷1= 696÷3= 828÷3= 724÷4= 904÷8= 934÷2= 426÷3= 280÷4= 992÷8= 927...

方法: 先看被除数的最高位,不够就看前两位,除到被除数的哪一位商就写在哪一位的上面。

552÷8= 868÷7= 954÷6= 355÷5= 256÷4= 756÷7= 452÷2= 351÷9= 744÷8= 545÷5= 944÷4= 447÷3= 142÷2= 234÷9= 627÷3= 392÷4= 666÷2= 478÷2= 420÷2= 984÷2= 566÷2= 232 ÷2= 248÷2= 850÷2= 213÷3= 981÷3= 426÷3= 555 ÷3= 777÷3= 222÷3= 272÷3= 369÷3= 1...

可以去百度文库看看!

根据整数除法的运算法则可知, 计算两、三位数除以一位数的时候要从高位算起. 商与被除数的相应数位对齐, 余数一定小于除数. 整数除法的法则:(1)从被除数的高位起,先看除数有几位,再用除数试除被除数的前几位,如果它比除数小,再试除多...

84÷4 81÷3 90÷6 98÷7 84÷6 96÷4 846÷6 156÷4 364÷7 432÷6 369÷9 872÷4 160 ÷ 2 240 ÷ 5 96 ÷ 3 99÷3 366÷3

120÷2= 120÷4= 999÷3= 256÷2= 252÷3= 125÷5= 456÷3= 456÷6= 442÷2= 969÷3= 786÷3= 406÷2= 105÷5= 105÷=3= 603÷3= 824÷4= 128÷4= 921÷3=

jjhbij uhuvhii

111/3 112/2 113/1 114/2 115/5 116/2 117/3 118/2 119/7 120/3没空写了

网站地图

All rights reserved Powered by www.zbgf.net

copyright ©right 2010-2021。
www.zbgf.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com