www.zbgf.net > log2 4+log3 9=

log2 4+log3 9=

是×还是比大小 ×的话:原式=(lg25/lg2)×(lg4/lg3)×(lg9/lg5) =(2lg5/lg2)×(2lg2/lg3)×(2lg3/lg5) =8 比大小的话:log2 16

log2 4+log3 9=2+2=4.

原式 =(lg25/lg2)*(lg4/lg3)*(lg9/lg5) =(lg25/lg5)*(lg4/lg2)*(lg9/lg3) =2*2*2 =8

原式=(lg9/lg2)x(lg4/lg3)=(2lg3/lg2)x(2lg2/lg3)=4

请采纳

换底公式:loga b/loga c=logc b 所以原式=log9 27 =log3² 3³ =(3/2)*log3 3 =3/2

使用对数的换底公式,logs(N)=logb(N)/logb(a). log4(3)=log2(3)/log2(4)=1/2*log2(3)=log√3 2log2 3+2log4 3=3log2 3

log2 12-log2 4=log2 (12/3)=log2 3

别说=(lg25/lg2)×(lg4/lg3)×(lg9/lg5) =(2lg5/lg2)×(2lg2/lg3)×(2lg3/lg5) =8 确实是这一个,你的是错误的 本题用了两个公式 一个是换底公式loga b=lgb/lga 另一个是指数的对数 loga b^m=mloga b 如果本题有什么不明白可以追问,如果满意记得采...

换底公式轻松解决: 原式= (log3/log4+log3/log8)(log2/log3+log2/log9) (log是10为底) =(log3/(2log2)+log3/(3log2))(log2/log3+log2/(2log3)) =5/6*log3/log2*3/2*log2/log3 =5/4

网站地图

All rights reserved Powered by www.zbgf.net

copyright ©right 2010-2021。
www.zbgf.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com